Отношенията между дигиталната услуга CrystalMoney.net и Клиента се уреждат от настоящото Споразумение с потребителя. Използвайки услугите на услугата CrystalMoney.net и регистрирайки личен акаунт (Акаунт), вие по подразбиране приемате условията и изискванията, отразени в този документ и в Политиката за поверителност . Ако клиентът не е съгласен с условията на услугата CrystalMoney.net, използването й не е разрешено.

I. Допустимост

 1. След като прочете документа, Клиентът потвърждава, че е навършил пълнолетие и извършва всички действия в съответствие със закона, приема настоящите Условия, поради което администрацията не забранява използването на услугата CrystalMoney.net.
 2. Клиентът потвърждава, че не използва ресурса на CrystalMoney.net от името на юридическо лице.

II. Правила на акаунта

 1. Услугата CrystalMoney.net е отворена за използване изключително за ваши собствени цели. При регистрация на нов акаунт в нашата система, Клиентът доброволно се съгласява с прехвърлянето на данните му като част от процедурата за онлайн регистрация. Потребителят се съгласява, че не използва данни на други хора за създаване на акаунт и изключва опити за получаване на неоторизиран достъп до други цифрови записи в услугата CrystalMoney.net.
 2. Услугата CrystalMoney.net може да спре финансови транзакции и временно да задържи средствата на Клиента. Тази процедура се извършва с цел предотвратяване на хакерски атаки и други незаконни действия, които водят до загуба на репутация за услугата CrystalMoney.net или Клиента. Срокът се определя индивидуално за всеки случай, в зависимост от продължителността на финансовото и оперативно разследване и изясняване на подробности (факти) на финансови транзакции от хоста на плащането или чрез друга верига.
 3. Ръководството на услугата CrystalMoney.net си запазва правото да извършва многократни проверки на предоставените данни и допълнително да изисква необходимата документация от Клиента, включително информация, свързана с директното изпълнение на транзакцията (паспортни данни, проверка на банкова карта, текущ разписки и извлечения) независимо от текущата причина. Клиентът от своя страна трябва да предостави такава информация. В случай, че условията не са изпълнени от физическо лице, услугата CrystalMoney.net отказва да предостави своите услуги, а депозираната сума се връща на посочените данни.
 4. Ръководството на услугата CrystalMoney.net си запазва правото да прекъсне операцията и диалога с клиент, който демонстрира неадекватно поведение или откаже да предостави изисканите от администрацията документи и/или информация, необходими за извършване на транзакцията.
 5. Ръководството на услугата CrystalMoney.net си запазва правото да блокира превода и средствата на Клиента в случай на съмнение за нарушение на това Споразумение.
 6. Клиентът потвърждава, че носи отговорност за неразкриването на поверителна информация (парола, допълнителна и основна защита, основни действия и транзакции, извършвани по този акаунт). Потребителят трябва да разбере, че всяко незапазване на важни регистрационни данни създава риск от неоторизиран достъп от трети страни, което води до кражба на валута и пари от други сметки.
 7. Клиентът, използвайки тази услуга на CrystalMoney.net, потвърждава, че не я използва за извършване на престъпни финансови дейности, незаконни действия със средства или финансиране на терористични актове. Струва си да се помни, че онлайн системата извършва собствен мониторинг на акаунти. Ако по време на такива проверки се разкрие, че Акаунтът е подозрителен или през него са извършени незаконни транзакции, услугата временно ще спре Акаунта, като блокира всички неуредени финансови транзакции.
 8. Създаденият акаунт е предназначен за лична употреба, а не за публична употреба или открит достъп на трети страни. Клиентът носи самостоятелна отговорност за извършените манипулации и предаването на информация на трети лица, които имат достъп до данните на Акаунта.

III. Услуги, предоставяни от сайта

 1. Клиентът поръчва услугите на услугата CrystalMoney.net чрез изпращане на цифрово Заявление през онлайн платформата.
 2. След попълване на цифровото Заявление, Клиентът инструктира, а Услугата CrystalMoney.net от името на компанията и с Вашето доброволно съгласие извършва финансови транзакции с цифрови ( фиатни ) валути към сметката на другата страна.
 3. Услугата CrystalMoney.net предоставя на Клиента възможност за обмен на цифрова валута в момента (не забравяйте за текущия курс).
 4. Клиентът, използвайки онлайн услугите на услугата CrystalMoney.net, лично потвърждава, че законно притежава тези средства и доброволно участва в прехвърлянето на цифрова валута.
 5. След кредитиране на определена сума от Клиента в размера, отразен в онлайн заявката, за определен период от време Услугата CrystalMoney.net прехвърля цифрова валута по банкови данни, освен ако непредвидени обстоятелства не попречат на това.
 6. Задължението на услугата CrystalMoney.net да прехвърли цифрова валута на Клиента се счита за изпълнено веднага щом посочената сума бъде отписана в обвивката на избраната платежна система (всички финансови транзакции се отразяват в историята на транзакциите).
 7. Услугата CrystalMoney.net може да анулира създадено онлайн заявление за превод на цифрова валута в случаите, когато плащането не е постъпило по посочената сметка в рамките на двадесет минути от момента на създаване на това електронно заявление.
 8. Услугата CrystalMoney.net полага разумни усилия, за да гарантира достъп до услугите и самия онлайн сайт в обхвата на този документ. Освен това услугата CrystalMoney.net има право да спре работата с онлайн сайта по време на поддръжката, а също така полага усилия да уведоми Клиента предварително за този етап от работата. Следователно вие се съгласявате, че носите отговорност за искове, произтичащи от факта, че не винаги е възможно да използвате услугата или да извършите спешни финансови транзакции.
 9. При заявки за онлайн превод, в които е избрана изходна валута под формата на криптовалута , услугата CrystalMoney.net гарантира, че обменният курс е фиксиран след потвърждение на избраната транзакция. До получаване на пълно потвърждение онлайн заявката не се преизчислява в съответствие с обменния курс с повече от 0,5%. След двадесет минути приложението се отменя по подразбиране.

9,1 V онлайн заявки за превод, в които криптовалутата е получената валута: с периодични петминутни актуализации курсът се сравнява. Нашата обменна служба записва сумите в електронното заявление с разлика не повече от 0,5%.

9,2 V онлайн заявки за обмен, в които фиатната валута е получената валута, избраният курс се преизчислява от системата с петминутна актуализация, преди сумите действително да бъдат кредитирани от финансовия партньор.

 1. Електронни приложения, в съответствие с които се приемат криптовалути, оставени в нарушение на техническите разпоредби , се обработват съгласно следния алгоритъм:

- клиентът е платил за онлайн приложението със закъснение от не повече от двадесет минути, но сумата е преведена по-малко или повече от посочената сума, тогава обменният курс за това онлайн приложение се преизчислява автоматично в съответствие с обменните данни на време на кредитиране на плащането (разрешени са отклонения в рамките на анализатора на обменния курс , но не повече от 60-120 секунди).

 1. Ако сумата е кредитирана след анулиране на онлайн заявката, тогава установеният обменен курс се преизчислява в съответствие с правилата за обмен и курса към момента на кредитиране на плащането (закъснението е не повече от две минути).
 2. Онлайн кандидатстването се извършва чрез електронна форма за плащане в услугата CrystalMoney.net, която се отваря след потвърждение. Плащане с банкови данни без потвърждение не е възможно. В противен случай онлайн кандидатстването ще бъде анулирано.
 3. Ако картата на Клиента е блокирана от Службата за сигурност, сметката се блокира при първия опит за паричен превод. В този случай услугата CrystalMoney.net има право да не върне средства на Клиента, така че трябва да внимавате.
 4. Ако онлайн заявката е била платена от Клиента, но последният е променил решението си да извърши обмена на етапа на изпълнение, тогава сумата се възстановява без три процента, като се вземат предвид установените комисионни във финансовата система. Ако електронното заявление вече е попълнено, тогава искове няма да се приемат от услугата за обмен.
 5. Услугата CrystalMoney.net има право да разпространява условията на партньорски програми при финансови транзакции с фиатна валута.
 6. В съответствие с разпоредбите, кредитирането на карти MIR, Visa , MasterCard се извършва в диапазона от няколко секунди до пет дни. В 99% от случаите записването става моментално. Разрешено е плащане на частични транзакции.
 7. Услугата CrystalMoney.net има право да изисква представяне на оправдателни документи и селфи с документи.

IV. Гаранции, права и отговорности на страните

 1. Услугата CrystalMoney.net носи финансова отговорност в размер на посочения обмен на цифрови пари на Клиента, който последният е превел за попълване на онлайн заявката.
 2. Услугата CrystalMoney.net предоставя двупосочни услуги за прехвърляне на активи (цифрови валути).
 3. Услугата CrystalMoney.net не носи отговорност за финансови разходи и погрешни загуби, произтичащи от незаконни действия на други страни, които в действителност е невъзможно да бъдат предотвратени.
 4. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на предоставените данни. Ако по време на онлайн кандидатстването е въведена невярна информация , услугата CrystalMoney.net не носи отговорност за евентуални загуби, причинени от грешка при попълване на лична информация.
 5. На посочения E- mail се изпраща писмо за потвърждение , което отразява посочените банкови данни, суми и дата, чиято верност Клиентът трябва да провери самостоятелно. На етапа на потвърждаване на цифровото приложение ресурсът за онлайн обмен изпълнява приложението по обменния курс.
 6. Актуализиране на информационна информация е разрешено само след многократно потвърждение чрез имейла, посочен при създаване на Акаунта.
 7. Услугата CrystalMoney.net не носи отговорност за отложени, нереализирани онлайн заявки на Клиента, чието дублиране е възникнало в обменната или банковата система. Клиентът се съгласява, че искове се изпращат за изясняване на финансовата институция или на официалния уебсайт на платежната система. Нашата услуга CrystalMoney.net предоставя необходимата помощ за обработка на жалби или изпълнение на изискванията на финансов партньор.
 8. Ако бъде установено фалшифициране на комуникационни и информационни потоци или умишлено отрицателно въздействие върху работата на софтуерната обвивка на ресурса за обмен, пряко или косвено свързано с онлайн приложението на Клиента, изпълнението му се блокира до изясняване на обстоятелствата.
 9. Клиентът гарантира, че не използва Услугата за многократни обмени с цел печалба поради разлика в курсовете. В противен случай средствата и сметките на Клиента ще бъдат блокирани.
 10. Клиентът гарантира и се задължава да уведомява Услугата за случаи на непълно или частично неизпълнение на транзакции със сума, различна от посочената в заявката. Уведомлението до службата трябва да бъде изпратено в рамките на 14 дни след инцидента. В противен случай всички спорни средства стават собственост на Услугата или Клиентът се задължава да възстанови средствата, загубени от Услугата.
 11. Клиентът гарантира и се задължава да уведомява Услугата за нарушения в софтуерната система, които могат или вече са увредили финансовата и бизнес репутация на Услугата.
 12. Услугата CrystalMoney.net не носи отговорност за частично (избирателно) неспазване на тези Условия, ако това се дължи на непреодолима сила, която не може да бъде предотвратена.
 13. Услугата CrystalMoney.net не предоставя своите услуги за натрупване на средства и други подобни услуги на финансови доставчици.
 14. Специалистите на борсовата уеб услуга могат да поискат допълнителна информация от Клиента (например да направят селфи снимка на документа ).
 15. Ако след преминаване на проверката на картата, Клиентът изпрати сумата от друга сметка или използва индиректни средства за превод, тогава услугата CrystalMoney.net. има право:

- анулиране на транзакции едностранно законно,

- удържане на 20 процента (компенсация за разходите за труд на уеб услугата за обмен);

- връщане на суми към източника на кредитирането им.

 1. Услугата CrystalMoney.net може да откаже да изпълни финансова транзакция, ако прехвърлянето на валути към открита сметка се извършва без попълване на онлайн заявка, т.е. чрез използване на потребителски уеб интерфейси. Тези суми могат да бъдат върнати на Клиента минус разходите за комисионна.
 2. Основните данни за Клиента и неговия Акаунт се съхраняват на защитен уеб сървър. Те не могат да бъдат изтрити.
 3. Срокът за отговор на услугата CrystalMoney.net на заявките на Клиента е до пет дни от датата на изпращане на заявката.
 4. Услугата CrystalMoney.net не е данъчен агент и следователно не контролира данъчните плащания. Клиентът поема отговорност за плащането на основните данъчни разходи, възникващи по време на тези транзакции.
 5. Ако услугата CrystalMoney.net трябва да плати данъчни разходи от сметките на Клиента (погасяване на дългове, произтичащи от отказ на плащане), тогава Клиентът извършва всички необходими плащания към обменния ресурс.
 6. Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на точка 3, посочена в AML .

V. Непредвидени ситуации

Ако по време на форсмажорна ситуация услугата CrystalMoney.net или Клиентът забави изпълнението на настоящите Условия, тогава това забавяне се счита за нарушение на тези Условия, следователно никоя от страните не трябва да претендира за загуби, възникнали по време на форсмажорното събитие.

VI. Идентификация на потребителя

 1. Клиентът трябва да премине през поетапна процедура за идентификация. Това е важно условие за използване на услугите на онлайн ресурс.
 2. По време на процедурата за идентификация онлайн ресурсът има право да поиска лична информация:

2.1. Пълно име на Клиента.

2.2. Информация за мястото на раждане.

2.3. Данни за гражданство.

2.4. Актуални паспортни данни.

2.5. Информация за действителното място на пребиваване (настояща регистрация).

2.6. Информация за връзка (пощенски код, телефон за връзка, E- mail и друга допълнителна информация).

2.7. Друга лична информация в даден формат, която услугата счита за необходима за проучване.

2.8. Сканиране на вашия паспорт/лична карта или задграничен паспорт.

2.9. Сканиране на собственик на документ (Клиент), притежаващ документ за самоличност.

2.10. Сканиране на сметки за комунални услуги, посочващи адреса на конкретно лице, ако представеният документ не съдържа информация за действителното място на регистрация (пребиваване).

 1. Информацията, предоставена от Потребителя, ще бъде използвана за идентифициране на Клиента, определяне на източници на финансиране на тероризъм, хакерски атаки и други финансови и кредитни престъпления чрез функционалността на този онлайн ресурс и приложението му, включително мобилното приложение.
 2. Клиентът на услугата дава разрешение за проследяване на потока от информация, получена за него през даден период на дейност, както и за 5 години след закриване на акаунт в съответствие с международните стандарти за съхранение на данни.
 3. Клиентът дава съгласие онлайн ресурсът да проведе разследване директно или чрез трети лица с цел проверка на самоличността му, както и защита от финансови измами. Трети страни включват KYC услуги и други системи, чийто избор не е ограничен.
 4. Събира, съхранява и изучава информация за клиента на услугата в съответствие с основните правила, посочени в Политиката за поверителност.
 5. Ако ръководството на услугата не може да се свърже с Клиента, използвайки посочената информация за контакт, предоставена на системата чрез канали за регистрация в ресурсите на услугата при извършване на задължителна идентификация, тогава Потребителят е този, който носи отговорност за паричните разходи, направени през периода на спиране на валутни транзакции и блокиране на тази сметка. С приемането на това условие Клиентът се съгласява, че носи пълна законова отговорност за верността и верността на личните данни.
 6. След приключване на етапа на идентификация, Клиентът може да следи приложимостта на тази процедура. Ако личната информация на Клиента се промени драстично, той трябва да я актуализира с помощта на средствата за комуникация на онлайн ресурса или чрез собствения си акаунт. Ако ръководството на услугата има причини да смята, че предоставените от потребителя данни са неуместни, неточни или непълни, тогава услугата може да приложи клауза 3.3.9 от Споразумението към Клиента.
 7. По време на процеса на идентификация, Клиентът дава съгласие онлайн системата да извършва различни проучвания във връзка с тази страна. Службата предприема такова проучване по свое усмотрение.

VII. Заключителни разпоредби

 1. Разпоредбите на този документ се съгласуват с Клиента по електронен път при регистриране на Акаунт. Всички тези разпоредби са валидни и се потвърждават от факта на използване на Услугата.
 2. Услугата CrystalMoney.net едностранно правно променя и актуализира конкретни клаузи в Споразумението, като публикува тези промени в уеб услугата за обмен. Частичните или пълните промени влизат в сила от момента на публикуването им в услугата, освен ако не са определени други срокове отделно. Клиентът, по негово лично желание, може да прекрати договорните отношения с услугата CrystalMoney.net поради лично несъгласие с актуализациите. Клиентът трябва да уведоми Услугата CrystalMoney.net за несъгласие с направените промени в Условията, за да прекрати договорните отношения, което се потвърждава със съответно писмо, адресирано до регистрирания имейл .
 3. Ръководството на услугата CrystalMoney.net има пълното право да откаже предоставянето на услуги на Клиента, ако установи, че правилата на уеб услугата за обмен са нарушени частично или изцяло.
 4. Информационните данни, публикувани в уеб услугата за обмен (графика, текстова информация, програмни кодове), са собственост на услугата CrystalMoney.net, която е защитена с авторски права.
 5. Услугата CrystalMoney.ne е компетентна да изпраща на регистрирания E- mail на Клиента информация за статуса на електронното заявление и други уведомления, които могат да включват рекламни съобщения. Клиентът може самостоятелно да се отпише от рекламни известия.
 6. Клиентът доброволно потвърждава, че се е запознал с горните условия и ги приема безпрекословно.